Het lidmaatschap van Commedia

De contributie voor 2021 bedraagt :
Leden € 27,50 per jaar.
(+ € 2,50 administratie kosten, eenmalig voor nieuwe leden)
Gezinsleden € 10,00 per jaar
Jeugdleden € 10,00 per jaar
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar.
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (voor fokkers)

Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschapsgeld van het lopende jaar, mits zij gelijktijdig de jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar betalen.

Bankrekening NL25 INGB 0001 1504 75 – BIC INGBNL2A,
ten name van Commedia te Hoogerheide, Nederland
onder vermelding van:
Contributie 2021 Uw naam + welk lidmaatschap?;
lid, gezinslid of jeugdlid en/of websitevermelding 

 

X