Het lidmaatschap van Commedia

-----------------------------------------------------------
De contributie voor 2022 bedraagt :
Leden € 27,50 per jaar.
(+ € 2,50 administratie kosten,
eenmalig voor nieuwe leden)
Gezinsleden € 10,00 per jaar
Jeugdleden € 10,00 per jaar
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar.
Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar (alleen voor fokkers)

==================================
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschapsgeld van het lopende jaar, mits zij gelijktijdig de jaarlijkse bijdrage voor het volgende jaar betalen.


Bankrekening NL25 INGB 0001 1504 75 – BIC INGBNL2A, ten name van Commedia
te Hoogerheide, Nederland onder vermelding van: Contributie 2021
Vermeld Uw naam + welk lidmaatschap?
(lid, gezinslid of jeugdlid) en/of kennelvermelding.Of druk op (Ctrl+R)


 

 

X