Erecode

                                                                                                                                                                                          commedia logo

Liefde en respect voor de Mopshond zijn het uitgangspunt van de leden van Commedia.             
       Daarom zullen de leden ervoor zorgen dat de doelen uit de onderstaande erecode worden nagestreefd.

   1) Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen.
       Dit betreft in ieder geval de volgende punten : – Hoeveelheid en Kwaliteit van voedsel en water.
       – Passende huisvesting – Veterinaire zorg – Opvoeding en training – Aandacht, beweging en liefde.

   2) Alle leden/fokkers dienen zich te houden aan de erecode van Commedia

   3) Het is niet toegestaan een hond te verkopen als redelijkerwijs het van te voren bekend is dat door de nieuwe
       eigenaar wordt gehandeld in strijd met de erecode en statuten van COMMEDIA.

  4) Bekend zijn met de ras-standaard van de Mopshond. Weten dat het doel van het fokken is het in stand houden
      en verbeteren van de kwaliteit van de Mopshond. De FCI ras-standaard wordt gebruikt als leidraad bij fokken.
 
  5) Crossbreeding is alleen toegestaan, na overleg met het bestuur van Commedia en op grond van een door de
      Raad van Beheer goedgekeurd fokplan. De pups geboren uit deze kruising worden ingeschreven in het
      voorlopig stamboek register van de Raad van Beheer.

  6) De statuten, de erecode, het verenigings fokreglement en het toekomstige Fokbegeleidingsplan dienen te allen
       tijde te worden nageleefd door alle hondeneigenaren.

  7) De eigenaar van de dekreu is verplicht om evt. tentoonstellingsbewijzen en gezondheidsafwijkingen met
      betrekking tot de dekreu te vermelden aan de eigenaar van de fokteef. De eigenaar van de fokteef is verplicht
      deze gegevens met betrekking tot de fokteef bekend te maken aan de eigenaar van de dekreu.
      De eigenaar van een dekreu zal alleen teven accepteren voor een dekking die voldoen aan het VFR van
      Commedia en Fokbegeleidingsplan van de Raad van beheer

  8) De eigenaar/fokker van de te verkopen pups is verplicht de bij de pup behorende op dat moment geldige
      documenten (Honden paspoort) met de daarin vermelde gegevens over de pup en voor de op dat moment
      geldende verplichte inentingen te overhandigen. Tevens is hij verplicht de stamboom van de pup,
      uitgegeven door de Raad van Beheer, zo spoedig mogelijk te overhandigen aan of aangetekend te versturen
      naar de koper van de pup .

  9) De koopovereenkomst en andere afspraken tussen fokker en koper van de pup dienen schriftelijk te worden
      vastgelegd in een koopcontract, dat is opgesteld op basis van de meest recente versie van het koopcontract van 
      Commedia.

10) Alle hondeneigenaren dienen met de honden om te gaan en te fokken met als hoofddoel het welzijn van de
       individuele hond respectievelijk het ras te verbeteren.

11) Alle leden zijn verplicht om zich sportief te gedragen op alle Sociale media kanalen en COMMEDIA activiteiten
      en andere officiële hondenevenementen om zo de goede naam van COMMEDIA niet aan te tasten.

12) Het bestuur van COMMEDIA is te allen tijde gerechtigd om het bij de fokker aanwezige hondennestje d.m.v. een
       bezoek te controleren en bij onregelmatigheden adviezen te verstrekken en waar nodig sancties op te leggen

13) Fokkers, aspirant-fokkers en alle andere leden zijn verplicht deze erecode te ondertekenen om aanspraak te
       maken op acceptatie van het lidmaatschap van Mopshondenvereniging COMMEDIA.

14) Adverteren op welke wijze dan ook met vermelding van COMMEDIA is alleen toegestaan als de desbetreffende
      persoon zich houdt aan alle voorschriften en reglementen (Erecode, Statuten en Fokreglement).


Ingangsdatum : . . . . . . . – . . . . . . . . . – . . . . . . . . . .

Deze erecode is na ondertekening van beide partijen voor onbepaalde tijd geldig.

Ondertekening                                                                                                    Ondertekening                         commedia logo
Lid / Fokker (Doorhalen indien niet van toepassing)                                              Voorzitter COMMEDIA         

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===========================================================================================

(versie 2020)

Naar Boven

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook