Hallo bezoeker,

Welkom op de website van Commedia, de eerste door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond.

Op deze site vindt u onder meer informatie over ons ras, over onze fokkers en over hoe u lid kunt worden van Commedia.

Als u lid wordt ontvangt u 1 maal per jaar een clubblad, een blad voor en door leden, en een aantal malen per jaar
een digitale nieuwsbrief. Ook ontvangt u dan informatie over de leuke evenementen die de vereniging organiseert
en waaraan alle leden kunnen deelnemen.

Voor meer informatie over de Raad van Beheer kunt u terecht op www.houdenvanhonden.nl

Beste leden van Commedia,                                                                                                                                                                                                         
In december 2019 heeft het nieuwe bestuur van Commedia het roer overgenomen, en hebben we u vol
enthousiasme verteld wat voor leuke en nuttige activiteiten we van plan waren te organiseren voor 2020.
Toen konden we nog niet bedenken wat er de laatste tijd over u en ons heen is gekomen.

Het bestuur hoopt dat u begrijpt dat het corona-virus ook voor onze vereniging ingrijpende gevolgen heeft.
We willen immers niet dat de gezondheid van onze leden in gevaar wordt gebracht door activiteiten die
door Commedia worden georganiseerd.

Gelet op de maatregelen en aanbevelingen van zowel onze regering als de Raad van Beheer, heeft het bestuur besloten alle bijeenkomsten op te schorten. We zullen pas weer bijeenkomsten kunnen organiseren als de corona-situatie dat toelaat. Dat betekent dat de Algemene Ledenvergadering, die voor 2 mei was aangekondigd, maar ook de Kampioenschapsclubmatch, waarvoor we nog geen datum hadden vastgesteld, zullen worden verschoven naar een
nog te bepalen datum. Ook de wandelingen en andere bijeenkomsten, zoals het fokkersoverleg, zullen worden opgeschort.

De Algemene Ledenvergadering zal daarom plaatsvinden op een tijdstip dat niet voldoet aan de statuten. We gaan er van uit dat u begrijpt dat dit ten gevolge van overmacht niet anders kan. Het uitstellen van de ledenvergadering en andere bijeenkomsten betekent ook dat de ontwikkeling van nieuw beleid, dat wij samen met u willen ontwikkelen, vertraging oploopt. We zullen u daarover via de website op de hoogte blijven stellen. Voorop blijft echter staan dat we ingrijpende wijzigingen niet zullen doorvoeren zonder overleg met de leden. Als u vragen heeft over deze onderwerpen, kunt u die aan het bestuur stellen via het e-mail adres van de bestuursleden, zoals vermeld op de website.

In de tussentijd: let op elkaars gezondheid, en op het welzijn van uw Mopsen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Commedia                                                                                                                                              

Lid Worden?

Vindt u het leuk om op de hoogte te zijn,
mopsenliefhebbers te ontmoeten op
bijv. één van onze wandelingen?
Geen activiteiten missen?
waaraan alle leden deel kunnen nemen.

Word nu lid!

 

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook